Steinkjer skole

Fremdrift og nabokontakt

15 april

Påskeoppdatering

avatar

Hans Kristian Musum

Ingen kommentarer

Påsken er kommet og de fleste på Steinkjer skole har tatt påskeferie. Noen fag vil allikevel jobbe i påsken.

Her er noen bilder av status:

Oversiktsbilde

Hjertet

Trinnareal

Gymsalen.

 

Etter påsken vil vi fortsette med å ferdigstille, samt at utomhusarbeidene igjen vil starte på for fullt.

Med det vil vi ønske alle en riktig god påske! 🙂

7 mars

Status uke 10

avatar

Hans Kristian Musum

Ingen kommentarer

Vi er godt igang på innspurten  med å ferdigstille Steinkjer skole:)

For hver dag som går får vi mer og mer ferdighetsgrad på de ulike aktivitetene. Den utvendige kledningen, og flere områder innvendig begynner å få en bra ferdighetsgrad.

Her er noen bilder som viser hvordan det er:

Utvendig kledning  gymsal pågår.

Bygging av sitteamfiet i Hjertet pågår.

Legging av parketten i fellesareal plan 2 pågår.

Tynnavretting i gymsal gjøres idag.

Montering av fast bygginnredning pågår.

12 februar

Fremdrift Februar

avatar

Hans Kristian Musum

Ingen kommentarer

Det er stor produksjon  og mye som som skjer om dagene.

I snitt er det nå ca 60personer i sving med ulike oppgaver på prosjektet. I deler av bygget begynner vi også få en bra ferdighetsgrad som blant annet  himlinger, lys, malte vegger, glassvegger, flis  og golvbelegg:)

Bilde av klasserom til 5. klasse

Bilde av taket i amfiet/ hjertet.

Innvendig vil vi fortsette og ferdigstille pågående arbeider fremover, i tillegg til at nye aktiviteter som starter opp.

 

Utvendig har vi får gjort klart og lektet mye av fasaden, har også kommet godt igang med kledningen.

Dette vil også pågå videre utover vinteren.

Bilde av kledningen som pågår langs Kongensgata

 

 

20 desember

God jul

avatar

Hans Kristian Musum

Ingen kommentarer

Det nærmer seg jul og vi forbereder oss til juleferien.

Vi har fått lukket hele bygget og varme er på 🙂

Det vil bli redusert aktivitet på arbeidsdagene i jula, men den 2. januar starter vi på igjen med alle aktiviteter 🙂

Vi vil ha daglig tilsyn med byggeplassen for å følge opp varme etc. er ok igjennom jula.

 

 

Innvendige arbeider har blitt prioritert hittil og vi  er godt igang på alle områder:

Utomhusarbeidene kom vi også langt med før vintern kom, disse arbeidene vil fortsette igjen når våren kommer:

Etter nyttår vil vi også starte med utvendig kledning, som vil pågår utover vinteren.

 

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år !

30 november

400 dager uten skadefravær

avatar

Hans Kristian Musum

2 kommentarer

Onsdag 28.11.2018 passerte vi 400 dager uten skadefravær på prosjektet Steinkjer skole.

Helse, miljø og sikkerhet er en del av det daglige fokuset, og målet er selvfølgelig å gjennomføre hele prosjektet uten skader!

Bygg og anlegg er en risikoutsatt bransje, og desverre er det noen prosjekt som også får skader. Men for å unngå dette er det viktig med daglig fokus og oppfølging av alle.

Vi tok å markerte at vi passerte 400dager for alle som jobber på prosjketet med en sikkerhetskake.

 

 

11 oktober

Fremdrift oktober

avatar

Hans Kristian Musum

Ingen kommentarer

Nå er vi  på oppløpet med bæresystemet. Siste transporten med massivtre kommer i starten på neste uke. Da vil vi fortsette med å fullføre og komplettere det siste del av denne montasjen.

Andre arbeider følger på fortløpende som  fasader, vindusinnsetting, blikkenslagerarbeider og taktekking, for å få lukket bygget.

 

Innvendige arbeider er også godt i gang på de delene vi har tett tak.

Der pågår aktivterer som blant annet delingsvegger, elektro, rør og ventilasjonsarbeider.

 

Utomhus er det også mye aktivitet før vinteren kommer.

Vi holder blant annet på med oppgradering av gangvegen langs barnehagen, uteamfi, terrengkuler for sykkel/skate, bekken osv.

30 august

Status uke35

avatar

Hans Kristian Musum

Ingen kommentarer

Steinkjer skole fortsetter å ta form:)

Vi har nå montert massivtreet for alle trinnarealene, og montasje av limtrebjelkene i gymsal pågår.

 

Videre i september vil vi fortsette med massivtremontasjen i  administrasjondelen og håndtverksrommene.

På trinnarealene som nå er montert pågår lukking av fasader, taktekking og vi er i startfasen med innvendige arbeider.

Det pågår også en god del arbeider med utomhusanlegget som vil forsette utover høsten.

 

 

 

5 juli

God sommer

avatar

Hans Kristian Musum

Ingen kommentarer

En kort status uke 27:

I det massivtreet som er montert frem til nå skal 3. til 6. trinn ha sine undervisningsrom.

Der er også taktekkingen godt igang.

Massivtre for 3. til 6. trinn.

Videre forsettes det med massivtremontasjen der 1., 2. og 7.  skal ha sine undervisningsrom.

Bibliotek, og mat & helse kommer også i denne delen.

 

Kjelleren er ferdig støpt.

Andre pågående aktiviteter er blant annet betongveggene rundt musikk og øvingsrom, samt planering for golv på grunn  i gymsal og garderober.

Planering for golv på grunn i gymsal

 

Det vil bli redusert aktivitet i sommerferien, men det vil kun bli uke 30 det blir helt stille.

 

Vi på prosjektet ønsker alle en fin sommer:)

 

 

 

21 juni

Fremdrift uke 25

avatar

Hans Kristian Musum

Ingen kommentarer

I dag er vi igang med motering av massivtre for plan 2. 🙂

Det er også en god del andre aktiviteter som pågår/forsetter, som blant annet:

  • Grunnarbeid/ forberedelse for utomhusarbeid
  • Betongarbeid
  • Golvvarme
  • Fjernvarme

 

Det vil være stor aktivitet på flere fronter nå frem mot sommerferien.

5 juni

Montasje av massivtre

avatar

Hans Kristian Musum

Ingen kommentarer

Idag er vi igang med montasje av massivtre:)

Massivtrevegg

 

I snitt vil det komme 2 lastebiler hver uke fremover med tre elemeneter, som fortløpende blir montert.

Så nå vil bygget gradvis ta form i plan 1 og 2 også:)

 

Paralellt vil vi også forsette med grunn, betong og tekniske arbeider:)